Lệ giá thành trước bạ là khoản thuế cần phải nộp khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất. Mẫu mã 01-LPTB là tờ khai lệ phí tổn trước bạ được sử dụng phổ cập nhất hiện nay. Bạn có nhu cầu tham khảo mẫu 01-LPTB tờ khai lệ tổn phí trước bạ, ACC Bình Dương sẽ giúp bạn.

Bạn đang xem: To khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu 01

*
Mẫu 01-LPTB tờ khai lệ tổn phí trước bạ
III. Các bước điền mẫu mã 01-LPTB tờ khai lệ giá thành trước bạ
IV. Câu chữ mẫu 01-LPTB tờ khai lệ tổn phí trước bạ tất cả những gì?
V. Tiến trình nộp mẫu 01-LPTB tờ khai lệ tầm giá trước bạ
VII. Thắc mắc thường gặp

I. Mẫu mã 01-LPTB tờ khai lệ giá thành trước bạ là gì?

Mẫu 01-LPTB là Tờ khai lệ tầm giá trước bạ được áp dụng để khai báo cùng nộp lệ phí tổn trước bạ khi tiến hành giao dịch rời nhượng quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với đất.

II. Mẫu mã 01-LPTB tờ khai lệ tổn phí trước bạ

*
Mẫu 01-LPTB tờ khai lệ giá thành trước bạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng so với nhà, đất)

<01> Kỳ tính thuế:

Theo từng lần gây ra ngày … tháng … năm …

<02> Lần đầu:

<03> bổ sung lần thứ:

<04> tín đồ nộp thuế:

Họ và tên: …

Ngày, tháng, năm sinh: …

Giới tính: …

Quốc tịch: …

Dân tộc: …

CMND/CCCD số: …

Cấp ngày: …

Nơi cấp: …

Địa chỉ hay trú: …

Mã số thuế: …

<05> Đại lý thuế (nếu có):

Tên tổ chức: …

Mã số thuế: …

Điện thoại: …

<06> Tên, địa chỉ người gửi nhượng/nhận gửi nhượng/nhận quá kế/nhận tặng ngay cho:

Họ với tên: …

<07> Tài sản:

Loại tài sản: …

Vị trí: …

Diện tích: …

Mục đích sử dụng: …

Giá trị tài sản thực tế nhận chuyển nhượng/nhận vượt kế/nhận khuyến mãi ngay cho (đồng): …

<08> Giấy tờ chứng thực quyền sở hữu, quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác nối liền với đất:

Loại giấy tờ: …

Số: …

Ngày cấp: …

Nơi cấp: …

<09> tóm tắt câu chữ giao dịch:

<10> Cam kết:

Ký tên vào tờ khai này, tôi khẳng định những thông tin khai trên là đúng sự thật.

<11> ký tên:

Người nộp thuế: …

<12> Ghi chú:

<13> Ý con kiến của cơ sở thuế:

<14> cam kết nhận của cơ quan thuế:

III. Quá trình điền chủng loại 01-LPTB tờ khai lệ chi phí trước bạ

Phần I: tin tức chung

Kỳ tính thuế: Ghi ngày, tháng, năm phát sinh khoản lệ chi phí trước bạ.Lần đầu: Đánh vết X vào ô này nếu đó là lần thứ nhất bạn nộp tờ khai lệ phí tổn trước bạ cho tài sản.Bổ sung lần thứ: Ghi số thứ tự nếu đây là lần bổ sung cập nhật tờ khai lệ mức giá trước bạ.Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay cho người nộp thuế: Ghi không thiếu thông tin của tổ chức triển khai hoặc cá nhân được ủy quyền khai nỗ lực nếu có.

Phần II: thông tin về người nộp thuế

Tên người nộp thuế: Ghi khá đầy đủ họ với tên của người nộp thuế.Mã số thuế: Ghi mã số thuế của người nộp thuế (nếu có).Địa chỉ và thông tin khác: Ghi đầy đủ add thường trú, số năng lượng điện thoại, email của fan nộp thuế.

Phần III: Đại lý thuế (nếu có)

Ghi vừa đủ thông tin của cửa hàng đại lý thuế nếu bạn sử dụng dịch vụ khai thuế của đại lý.

Phần IV: Đặc điểm đơn vị đất

Loại công ty đất: Ghi loại bđs nhà đất (đất ở, đất thổ cư, nhà bình thường cư, …).Diện tích: Ghi diện tích s thửa khu đất hoặc diện tích sàn nhà.Vị trí: Ghi rõ showroom cụ thể của nhà đất.Giá trị gửi nhượng: Ghi giá bán trị gửi nhượng của phòng đất theo thích hợp đồng sở hữu bán, tặng cho, …Mục đích sử dụng: Ghi mục đích sử dụng của nhà đất (để ở, kinh doanh, …).

Phần V: thông tin về tài sản nối sát với khu đất (nếu có)

Ghi tương đối đầy đủ thông tin về tài sản gắn sát với đất như đơn vị ở, công trình phụ trợ, …

Phần VI: bắt tắt số tiền

Ghi tổng số tiền lệ giá thành trước bạ bắt buộc nộp.

Phần VII: cam đoan của fan nộp thuế

Ký tên với ghi ngày, tháng, năm khẳng định thông tin khai báo là đúng sự thật.

IV. Ngôn từ mẫu 01-LPTB tờ khai lệ chi phí trước bạ tất cả những gì?

1. Loại nhà, đất:

Chọn loại nhà, đất tương xứng (nhà ở, đất ở, đất thổ cư, …).

2. Diện tích:

Điền diện tích nhà, đất.

3. Vị trí:

Nêu địa chỉ nhà, đất (số nhà, đường phố, thôn, xã, …).

4. Quý hiếm nhà, đất:

Điền quý giá nhà, đất theo giá thị phần hoặc giá bán trị tài sản được khẳng định theo phương tiện của pháp luật.

5. Mục tiêu sử dụng:

Chọn mục tiêu sử dụng nhà, đất cân xứng (ở, kinh doanh, cho thuê, …).

6. Nguồn gốc nhà, đất:

Nêu nguồn gốc nhà, đất (mua bán, tặng cho, thừa kế, …).

IX. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Hợp đồng mua bán nhà, đất;Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền thiết lập nhà và gia sản khác gắn sát với đất;Giấy tờ triệu chứng minh bắt đầu nhà, đất;Các tài liệu không giống theo yêu ước của ban ngành thuế.

X. Ký kết tên, đóng dấu:

Người nộp thuế:

Đại lý thuế (nếu có):

XI. Ghi chú:

Tờ khai này được lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản.

Người nộp thuế phụ trách về tính chính xác, trung thực của thông tin khai trong tờ khai này.

V. Quá trình nộp mẫu 01-LPTB tờ khai lệ phí trước bạ

*
Quy trình nộp mẫu 01-LPTB tờ khai lệ mức giá trước bạ

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ

Mẫu 01-LPTB: Tờ khai lệ tổn phí trước bạ (đã điền vừa đủ thông tin).Bản sao thích hợp đồng gửi nhượng: Hợp đồng thiết lập bán, tặng cho, thừa kế,…Bản sao giấy tờ minh chứng quyền thực hiện đất, quyền tải nhà ở: Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, sổ đỏ,…Bản sao giấy tờ minh chứng cá nhân: CMND/CCCD của người nộp thuế, người nhận chuyển nhượng.Giấy tờ khác theo yêu ước của ban ngành thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nộp thuế: Nộp thẳng hoặc gửi qua con đường bưu điện hồ sơ cho cơ quan thuế tất cả thẩm quyền.Cơ quan lại thuế: Tiếp dấn hồ sơ và kiểm soát tính hợp lệ.

Bước 3: Xét coi sóc hồ sơ

Cơ quan tiền thuế: Xét lưu ý hồ sơ và thông báo số tiền thuế đề nghị nộp cho người nộp thuế.Thời gian xét duyệt: Không thừa 05 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Bước 4: Nộp lệ mức giá trước bạ

Người nộp thuế: Nộp lệ mức giá trước bạ vào tài khoản ngân sách nhà nước theo thông báo của ban ngành thuế.Hình thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng,…

Bước 5: nhận kết quả

Cơ quan tiền thuế: Cấp Giấy nộp lệ phí trước bạ cho những người nộp thuế sau khi đã thu đủ tiền thuế.Thời gian nhấn kết quả: Trong vòng 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nộp đầy đủ tiền thuế.

VI. địa điểm nộp chủng loại 01-LPTB tờ khai lệ phí trước bạ nghỉ ngơi đâu?

Có hai địa điểm chính để nộp chủng loại 01-LPTB:

1. Bỏ ra cục Thuế nơi tài sản bđs tọa lạc:

Đây là địa điểm phổ trở nên nhất để nộp mẫu mã 01-LPTB.Bạn rất có thể tìm kiếm showroom Chi viên Thuế theo tỉnh/thành phố trên website của Tổng viên Thuế: Nên liên hệ trực tiếp với đưa ra cục Thuế để xác nhấn giờ thao tác làm việc và các thủ tục nên thiết trước khi đến nộp hồ sơ.

2. Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế:

Bạn hoàn toàn có thể nộp mẫu 01-LPTB trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế: Để nộp trực tuyến, bạn cần có tài khoản trên Cổng tin tức điện tử và đã đk sử dụng dịch vụ thuế điện tử.Nộp trực tuyến tiết kiệm thời gian và hạn chế xúc tiếp trực tiếp.

Xem thêm: Số Nhà 60 Có Ý Nghĩa Gì - Ý Nghĩa Các Con Số Từ 00 Đến 99

VII. Câu hỏi thường gặp

2. Ai cần sử dụng mẫu 01-LPTB?

1. Trường hợp khai báo rơi lệch thông tin trong chủng loại 01-LPTB thì phải phụ trách gì?

Câu trả lời: ví như khai báo rơi lệch thông tin trong chủng loại 01-LPTB, tín đồ nộp thuế sẽ bị xử vạc theo khí cụ của luật pháp về thuế.

Câu trả lời: những cá nhân, tổ chức khi thực hiện giao dịch nhà đất, tài sản nối sát với đất cần sử dụng mẫu 01-LPTB nhằm khai nộp lệ phí tổn trước bạ.

3. Mẫu mã 01-LPTB rất có thể tải sinh hoạt đâu?

Câu trả lời: mẫu 01-LPTB có thể tải xuống miễn mức giá tại website của bộ Tài chính, cục Thuế hoặc website của các tỉnh, thành phố.

Cho tôi hỏi mẫu tờ khai lệ giá thành trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất năm 2023? Thời hạn, vị trí nộp tờ khai lệ mức giá trước bạ được quy định như thế nào? – Đức Thuận (Hải Phòng).

>> chủng loại 01/PBVMT tờ khai phí bảo đảm an toàn môi trường 2023 (với vận động khai thác khoáng sản)

>> mẫu 01/PH tờ khai tầm giá năm 2023


1. Mẫu 01/LPTB tờ khai lệ phí tổn trước bạ năm 2023 (với nhà, đất) và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu 01/LPTB tờ khai lệ tầm giá trước bạ năm 2023 (với nhà, đất) cùng hướng dẫn áp dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng đối với nhà, đất)

 

<01> Kỳ tính thuế: <1>Theo từng lần phát sinh ngày … mon … năm …

<02> Lần đầu<2>: 

*
<03> bổ sung cập nhật lần thứ: <3>…

<4>

*
Tổ chức, cá thể được ủy quyền khai thay cho những người nộp thuế

<04> fan nộp thuế<5>:............................................................................................................

<05> Mã số thuế<6>: 

*

<06> Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa xuất hiện mã số thuế): ..........................................

<08> Quận/huyện: ................................... <09> Tỉnh/Thành phố: .................................................

<13> Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai nuốm (nếu có): <7>.................

<14> Mã số thuế:

*

<15> hợp đồng đại lý phân phối thuế: Số:..................................... Ngày......................................................

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT<8>:

1. Đất: .......................................................................................................................................

1.1. Thửa đất số (Số hiệu thửa đất): ………………………….; Tờ bạn dạng đồ số: ............................

1.2. Địa chỉ thửa đất:

1.2.1. Số nhà: ………….…. Tòa nhà: ……….…..… Ngõ/Hẻm: ..................................................

Đường/Phố:……………………. Thôn/xóm/ấp: ...........................................................................

1.2.2. Phường/xã: ......................................................................................................................

1.2.3. Quận/huyện: ....................................................................................................................

1.2.4. Tỉnh/thành phố: ................................................................................................................

1.3. Vị trí thửa đất (mặt tiền con đường phố xuất xắc ngõ, hẻm):.............................................................

1.4. Mục tiêu sử dụng đất: ........................................................................................................

1.5. Diện tích (m2): .....................................................................................................................

1.6. Xuất phát nhà đất: (đất được bên nước giao, mang đến thuê; đất nhận đưa nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng ngay cho):

a) tên tổ chức, cá thể chuyển giao QSDĐ:

- thương hiệu tổ chức/cá nhân bàn giao QSDĐ:..............................................................................

- Mã số thuế:.............................................................................................................................

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa xuất hiện mã số thuế): .............................................

- Địa chỉ người giao QSDĐ: .....................................................................................................

b) thời gian làm sách vở và giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ........ Tháng ....... Năm ...............................

1.7. Quý giá đất thực tế chuyển giao (nếu có):............................................................................

2. Nhà:

2.1. Tin tức về bên ở, nhà làm cho việc, nhà thực hiện cho mục đích khác:

Cấp nhà: .................................................................................................................................. Loại nhà: …………………………Hạng nhà:...............................................................................................................

Trường thích hợp là nhà ở chung cư:

Chủ dự án:……………… Địa chỉ dự án, công trình.............................................................

Kết cấu:………………… Số tầng nổi:…………Số tầng hầm:..............................................

Diện tích sở hữu chung (m2):…….. Diện tích s sở hữu riêng biệt (m2):....................................

2.2. Diện tích s nhà (m2):

Diện tích tạo (m2): .........................................................................................................

Diện tích sàn thi công (m2): ...................................................................................................

2.3. Bắt đầu nhà:.................................................................................................................

a) từ xây dựng:

- Năm hoàn công (hoặc năm bước đầu sử dụng nhà): ..............................................................

b) Mua, thừa kế, khuyến mãi cho:

- thời khắc làm sách vở và giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ......... Mon ........ Năm ...............................

2.4. Quý hiếm nhà (đồng):.............................................................................................................

3. Cực hiếm nhà, đất thực tiễn nhận ủy quyền *, thừa nhận thừa kế *, nhận khuyến mãi cho * (đồng):

4. Gia tài thuộc diện được miễn lệ mức giá trước bạ (lý do)<9>:......................................................

5. Thông tin đồng chủ mua nhà, đất (nếu có):

STT

Tên tổ chức/cá nhân đồng sở hữu

Mã số thuế

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa xuất hiện mã số thuế)

Tỷ lệ cài (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sách vở có liên quan, gồm:

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước lao lý về số liệu sẽ khai./.