đơn vị Lý truyền ngôi mang đến đời Lý Huệ Tông thì không tồn tại con trai, lập Lý Chiêu Hoàng làm vua. Cuối cùng, vị cô bé đế 8 tuổi đề xuất nhường ngôi mang lại chồng. Cõi tục giờ trong tay chúng ta Trần.


Nhà Lý sụp đổ

Từ cuối thế kỉ XII, bên Lý ngày càng suy yếu. Thiết yếu quyền không thể chăm lo đến đời sống của quần chúng. # như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đọa.

Bạn đang xem: Tại sao nhà lý sụp đổ

Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục:

"Bấy giờ công ty vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng, nghe nói ko kể kinh thành bao gồm giặc cướp, cũng giả vờ có tác dụng ngơ để bưng che đi, chỉ ham mê thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau cung cấp quan buôn ngục, trong khi không còn nghĩ đến việc gì."

Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Nhiều dân nghèo phải bán vợ, nhỏ làm nô tì cho những nhà giàu, một số không giống bỏ vào miếu kiếm sống. Dân bọn chúng rất cực khổ.

"Chính sự ngày một đổ nát, đói kém xảy ra luôn luôn luôn. Nhân dân thuộc quãn, khốn khổ, giặc cướp nổi lên ở nhiêu nơi".

Ở Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình... Dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Trong thực trạng đó, một số thế lực phong kiến ở những địa phương lại đánh giết lẫn nhau, quấy phá nhân dân với chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại những lực lượng nổi loạn phải đã tạo điều kiện và thời cơ cho họ Trần buộc Chiêu Hoàng (vua cuối thuộc của bên Lý) phải nhường ngôi mang đến Trần Cảnh trong tháng 12, năm Ất Dậu (đầu năm 1226).

Đại Việt sử ký toàn thư chép:

Trần Cảnh lúc mới lên 8 tuổi,... "có chú họ là Trần Thủ Độ có tác dụng Điện tiền chỉ huy sứ, yêu cầu được vào hầu vào cung. Chiêu Hoàng thấy vua (Trần Cảnh) thì ưa. Năm Ất Dậu mùa đông, mon 12 (đầu năm 1226), được Chiêu Hoàng nhường ngôi, đăng quang Hoàng đế".Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Bộ thứ quan lại thời Trần cũng giống như thời Lý, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm bố cấp : triều đình, những đơn vị hành thiết yếu trung gian từ lộ đến phủ, huyện, châu cùng cấp hành bao gồm cơ sở là xã. Ở triều đình, đứng đầu là vua, thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng. Những vua thường nhường ngôi sớm cho nhỏ và tự xưng là Thái thượng hoàng, thuộc với vua (con) quản lí đất nước.

Các chức đại thần văn, võ phần lớn vày người họ Trần nắm giữ.

Hệ thống quan liêu lại mặt dưới vẫn như thời Lý, nhưng được tổ chức gồm quy củ và đây đủ hơn. Bên Trần đặt thêm một số cơ quan như Quốc sử viện (đảm nhiệm việc viết sử), Thái y viện (coi việc chữa bệnh vào cung vua), Tôn nhân phủ (nắm sự vụ của họ sản phẩm tôn thất) và một số chức quan liêu như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ... Công ty Trần còn quy định cụ thể thời hạn để để mắt tới việc thưởng, phạt quan tiền lại.

Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi:

"Theo thể lệ công ty Trần, cứ 15 năm nếu không có lỗi nặng thì thăng một bậc chức vụ. Việc thăng thưởng, bổ sung được quy định rõ ràng".

Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu, ban thái ấp. Quan liêu lại được cấp bổng lộc.

Cả nước được chia lại thành 12 lộ. Đứng đầu lộ có các chức chánh, phó An phủ sứ. Dưới lộ là phủ, bởi vì chức tri phủ cai quản; châu, huyện do các chức tri châu, tri huyện trông coi. Dưới cùng là xã, vày xã quan lại đứng đâu.

Pháp luật thời Trần

Nhà nước chú trọng sửa thanh lịch luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật. Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý, nhưng được bổ sung thêm. Pháp luật xác nhận cùng bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc giao thương ruộng đất.

Xem thêm: Cho Mượn Tuổi Làm Nhà Có Đen Không, Cã³ Nãªn Mæ°Á»£N TuổI Lã M Nhã  Khã´Ng

Cơ quan liêu pháp luật thời Trần được tăng cường với hoàn thiện hơn. Bên Trần đặt cơ quan lại Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần vẫn để chuông lớn ở thềm điện Long Trì mang đến dân đến kêu oan khi cần. Sự phương pháp biệt giữa vua, quan cùng dân bọn chúng chưa thực sự sâu sắc.


Khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử chủng loại người: Lần đầu tiên kéo dãn dài 12 giây
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Từ cuối nắm kỉ XII, nhà Lý ngày dần suy yếu. Cơ quan ban ngành không còn chăm sóc đến cuộc sống của nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa doạ.Lụt lội, hạn hán, mất mùa tiếp tục xảy ra. Các dân nghèo phải chào bán vợ, nhỏ làm nô tì cho những nhà giàu, một trong những khác cho vào chùa kiếm sống. Dân chúng rất cực khổ.Ờ Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình,... Dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Trong thực trạng đó, một số thế lực phong loài kiến ở những địa phương lại tấn công giết lẫn nhau, quậy phá quần chúng và ngăn chặn lại triều đình. Bên Lý phải phụ thuộc thế lực họ trằn để kháng lại các lực lượng nổi loạn phải đã tạo điều kiện và thời cơ mang đến họ è buộc Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) cần nhường ngôi đến Trần cảnh trong thời điểm tháng 12, năm Ất Dậu (đầu năm 1226).


Đúng(0)
HN
Hoàng Nghĩa Đức
21 mon 11 2018

-Từ cuối thế kỉ XII,nhà Lý ngày dần suy yếu, tổ chức chính quyền không quan tâm đời sinh sống nhân dân,quan lại ăn chơi sa đọa

-Kinh tế khủng hoảng,mất mùa liên tục xảy ra,dân bọn chúng li tán

-Một số quyền lực phong con kiến ở các địa phương nổi dậy,nhà Lý buộc phảo dựa vào thế lực họ è để phòng lại những lực lương nổi loạn.

-Tháng 12 năm Ất Dậu(đầu năm 1226) Lý Chiêu Hoàng nhường nhịn ngôi cho ông chồng là nai lưng Cảnh.Nhà trần được ra đời


Đúng(0)
Những thắc mắc liên quan
LD
le duc minh vuong
10 mon 11 2016

nguyên nhân bên lý sụp đổ nhà trần thành lập


#Lịch sử lớp 7
3
*

NH
Nguyễn Huy Tú
10 tháng 11 năm nhâm thìn

Nguyên nhân:

- Cuối nuốm kỉ XII, bên Lý suy yếu, cơ quan ban ngành không chăm không chăm sóc đến đời sống của nhân dân, quan liêu lại ăn uống chơi sa đọa

- kinh tế tài chính khủng hoảng, mất mùa, người dân li tán

- một số trong những thế lực phong loài kiến địa phương nổi dậy, bên Lý buộc phải phụ thuộc thế lực họ trần để phòng lại các lực lượng nổi loạn

- tháng 12 năm Ất Dậu ( năm 1226 ), Lý Chiêu Hoàng dường ngôi cho chồng là è Cảnh


Đúng(0)
PT
Phan Thùy Linh
10 mon 11 năm 2016

Nguyên nhân:

từ thời điểm cuối thế kỉ XII, đơn vị Lý càng ngày suy yếu. tổ chức chính quyền không còn quan tâm đến cuộc sống của dân chúng như trước, phần lớn quan lại lao vào ăn đùa sa doạ.Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Nhiều dân nghèo phải chào bán vợ, nhỏ làm nô tì cho những nhà giàu, một trong những khác cho vào chùa tìm sống. Dân chúng khá cực khổ.Ờ Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình,... Dân nghèo nổi lên đấu tranh. Trong tình trạng đó, một vài thế lực phong con kiến ở các địa phương lại đánh giết lẫn nhau, quậy phá dân chúng và hạn chế lại triều đình. đơn vị Lý phải phụ thuộc thế lực họ è để phòng lại các lực lượng nổi loạn phải đã tạo đk và thời cơ đến họ è cổ buộc Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của phòng Lý) yêu cầu nhường ngôi mang đến Trần cảnh vào tháng 12, năm Ất Dậu (đầu năm 1226).


Đúng(0)
VT
Văn Tuấn
8 tháng 10 2021

1, công ty nguyễn lập vào khoảng thời gian nào cùng bị sụp đổ năm như thế nào ?

2, trần Thủ Độ là chú hay bố vua ?


#Lịch sử và Địa lý lớp 4
6
*

LN
〖 Lil nấm mèo ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ〗 ²ᵏ⁶ッ
8 mon 10 2021

1 - đơn vị Nguyễnđược thànhlậpsau khiNguyễnÁnh (Gia Long) đăng quang hoàng đếnăm1802kết thúc khi Bảo Đại thoái vịvào năm1945, tổng số là 143năm.

2 - Trần Thủ Độ là chúhọ của Thái Tông.

HT


Đúng(0)
TD
Trần Đức Duy ( xuất sắc Toán, tốt Lịch...
8 mon 10 2021

1, công ty Nguyễn thành lập và hoạt động năm 1802 và bị sụp đổ năm1945 sau khoản thời gian vua Đại Bảo thoái vị.

2, è Thủ Độ là chú vua è cổ Thái Tông.


Đúng(0)
PT
Phạm Tuan Anh
22 mon 12 2020
Nhà Trần thành lập và hoạt động trong hoàn cảnh nào ? Theo em vấn đề nhà trần nắm nhà lý có thực sự quan trọng không ? vày sao ?
#Lịch sử lớp 7
1
*

MN
minami nezuko
23 mon 12 2020

nhà trần ra đời trong trả cảnh:

-cuối vắt kỉ XII,nhà lý suy yếu.

-quan lại ân đùa sa đọa ko chăm sóc đời sinh sống nhân dân

-hạn hán anh em lụt liên miên nhân dân khổ cực các quyền năng phong kiến nổi lên quấy phá

-đầu năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhương ngôi cho Trần Cảnh

+nhà nai lưng thành lập

em thấy việc thay đơn vị lý thành bên trần thật sự cần thiết vif bên lý ko còn coi trọng việc nươc trong cả ngày nạp năng lượng chơi ko quan tam đén dan chúng đề xuất chịu khổ cưc


Đúng(1)
MN
minami nezuko
23 mon 12 2020

đúng rồi


Đúng(1)
H
hjjjjjjjjjj
22 mon 12 2020

Vì sao cuối gắng kỉ 14 đơn vị Trần bị suy sụp ??


#Lịch sử lớp 7
1
*

BK