CMND/CCCD/Hộ chiếu của những thành viên vào hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung cập nhật Giấy Khai sinh01 bạn dạng sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo nguyên lý của phương tiện Cư trú.Đăng ký kết hôn hoặc xác thực tình trạng hôn nhân01 phiên bản sao y triệu chứng thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, sở hữu thuê NOXH01 phiên bản chính

4. MẪU SỐ 02

Mẫu giấy xác nhận về đối tượng người sử dụng và yếu tố hoàn cảnh nhà ở01 bạn dạng chính/thành viên hộ gia đình

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

Thẻ minh chứng là thân nhân liệt sỹ, Thẻ mến Binh, hoặc giấy tờ khác theo hiện tượng của chính phủ nước nhà về người có công với phương pháp mạng01 bạn dạng sao y chứng thực.

Bạn đang xem: Mẫu 04 mua nhà ở xã hội

II. NGƯỜI THU NHẬP THẤP, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI quần thể VỰC ĐÔ THỊ

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của những thành viên vào hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung cập nhật Giấy Khai sinh01 bạn dạng sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo hiện tượng của dụng cụ cư trú.Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH01 bạn dạng chính

4. MẪU SỐ 04 và 09

Mẫu 04: mẫu mã giấy xác thực về đối tượng người dùng và thực trạng nhà ở.Mẫu số 09: mẫu mã tự kê khai về điều kiện thu nhập.01 phiên bản chính/thành viên hộ gia đình.

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

Thẻ chứng tỏ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).Xác dấn là bạn khuyết tật (nếu có)01 bản sao y hội chứng thực.

III. NGƯỜI LAO ĐỘNG trong DOANH NGHIỆP / SĨ QUAN, HẠ SĨ quan tiền NGHIỆP VỤ, HẠ SĨ quan TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN / CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh01 phiên bản sao y triệu chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo pháp luật của quy định cư trú.Đăng ký kết kết hôn hoặc chứng thực tình trạng hôn nhân01 phiên bản sao y bệnh thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, cài đặt thuê NOXH01 phiên bản chính

4. MẪU HỒ SƠ

Trường đúng theo đang có tác dụng việc: mẫu số 03 và mẫu số 08.Trường hợp vẫn nghỉ hưu: mẫu mã số 04 và chủng loại số 09.01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

Xác dìm là fan khuyết tật (nếu có)01 bạn dạng sao y triệu chứng thực.

IV. HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, DẠY NGHỀ, HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘITRÚ CÔNG LẬP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÀ Ở trong THỜI GIAN HỌC TẬP

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của những thành viên trong hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung cập nhật Giấy Khai sinh01 phiên bản sao y bệnh thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo hình thức của hiện tượng cư trú.Đăng ký kết hôn hoặc chứng thực tình trạng hôn nhân01 bạn dạng sao y bệnh thực

3. MẪU SỐ 10

mẫu đơn đk thuê nhà ở sinh viên.01 bạn dạng chính

4. MẪU SỐ 06

Mẫu số 06: Mẫu xác nhận về đối tượng người sử dụng và thực trạng nhà ở đối với học sinh, sinh viên.01 bạn dạng chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

Xác dấn là người khuyết tật (nếu có)01 phiên bản sao y chứng thực.

V. HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ PHẢI GIẢI TỎA, PHÁ DỠ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẰNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên vào hộ gia đình
Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh01 bạn dạng sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận trú ngụ theo nguyên lý của chính sách cư trú.Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân01 bạn dạng sao y bệnh thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, sở hữu thuê NOXH01 bản chính

4. MẪU SỐ 07

Mẫu giấy chứng thực của ủy ban nhân dân cấp huyện địa điểm đối tương gồm nhà, khu đất bị thu hồi01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

Giấy tờ đối tượng mang tên trong Danh sách tịch thu đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền
Xác dìm là fan khuyết tật (nếu có)01 bản sao y triệu chứng thực.

TRƯỜNG HỢP TẠM TRÚ TẠI QUẢNG NINH

1. XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Xác dấn tạm trú của Công an cấp cho xã/phường/thị trấn từ là 1 năm trở lên trên hoặc xác thực bằng văn bản, tin nhắn năng lượng điện tử mang đến hộp thư năng lượng điện tử hoặc năng lượng điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị năng lượng điện tử, Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia, Cổng thương mại & dịch vụ công bộ Công an, Cổng dịch vụ thương mại công quản lý cư trú từ một năm trở lên.

2. XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Giấy chứng thực đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ theo luật tại điều 22 nghị định 100/2015/NĐ-CP chế độ đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục – làm hồ sơ mua nhà xã hội cho chủ chi tiêu để bọn họ xét duyệt. Sau đó, chủ đầu tư chi tiêu sẽ có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự con kiến được giải quyết mua, thuê, mướn mua nhà tập thể theo trang bị tự ưu tiên về sở gây ra địa phương chỗ có dự án công trình để kiểm tra nhằm mục đích tránh tình trạng bạn được mua, thuê, tốt thuê mua nhà ở tập thể được cung ứng nhiều lần.

a. Đối với làm hồ sơ chung:

– Đơn đk mua nhà ở tập thể ( theo mẫu).

– chứng minh thư dân chúng ( 3 phiên bản chứng thực).

– Đăng cam kết hộ khẩu hoặc giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình ( 3 bạn dạng chứng thực).

– Ảnh các thành viên trong gia đình( ảnh 3×4, mỗi thành viên 3 ảnh).

Ngoài ra nếu như bạn có các loại sách vở và giấy tờ ưu tiên khác thì hoàn toàn có thể nộp kèm trong hồ nước sơ.

b. Đối với hồ sơ bằng chứng về đối tượng người sử dụng và hoàn cảnh nhà ở

Bạn cần phải có giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở. Việc xin chứng thực đối tượng và thực trạng nhà ở đề nghị được tiến hành như sau:

– Đối tượng thuộc người dân có công với bí quyết mạng buộc phải có giấy tờ minh hội chứng về đối tượng người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, chứng thực về yếu tố hoàn cảnh nhà ở bây giờ và chưa nhận thấy sự cung ứng nhà ở của phòng nước do ubnd cấp xã nơi đk hộ khẩu thường trú cấp.

– Các đối tượng người sử dụng thuộc diện 4,5,6,7 của điều 49 hiện tượng nhà ở cần được có giấy chứng thực của cơ quan, tổ chức triển khai nơi thao tác làm việc về đối tượng cũng tương tự thực trạng nhà tại hiện tại.

Xem thêm: Xây dựng ước mơ làm nhà khoa học, nhà sáng chế tương lai, just a moment

– Đối tượng trực thuộc diện 8 điều 49 luật nhà tại phải gồm giấy chứng thực đã trả lại nhà ở công vụ vì chưng cơ quan làm chủ công vụ cấp.

– Đối tượng ở trong diện 9 Điều 49 của Luật nhà tại thì đề xuất có xác nhận của cơ sở huấn luyện nơi đối tượng người sử dụng đang học tập;

– Đối tượng ở trong diện 10 Điều 49 của Luật nhà tại thì đề nghị có bản sao có chứng thực chứng minh người đó mang tên trong danh sách tịch thu đất ở, nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất của cơ quan bao gồm thẩm quyền, kèm theo giấy chứng thực của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện nơi người dân có nhà, khu đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bởi nhà ở, đất ở tái định cư.

c. Đối với hồ sơ bằng chứng về điều kiện cư trú

Những đối tượng đăng cam kết mua, mướn mua nhà ở tập thể có đăng ký hộ khẩu thường trú trên tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội cần phải có bạn dạng sao có xác nhận hộ khẩu thường xuyên trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu bè bạn tại địa phương đó.

Những đối tượng người tiêu dùng đăng cam kết mua, thuê, thuê mua nhà tại xã hội không tồn tại hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội cần phải có phiên bản sao xác thực về giấy đk tạm trú, hòa hợp đồng lao động gồm thời hạn 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp solo hoặc thích hợp đồng không xác minh thời hạn với giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo đảm tại tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương. Riêng rẽ trường thích hợp các đối tượng làm câu hỏi cho chi nhánh hoặc văn phòng thay mặt đại diện tỉnh, tp nơi có nhà tập thể mà đóng bảo đảm tại địa phương điểm đặt trụ sở bao gồm thì bắt buộc cần được có giấy xác thực của cơ quan, đơn vị đặt trụ sở chủ yếu về bài toán đóng bảo hiểm.

d. Đối với hồ sơ minh chứng về thu nhập

Trước hết những với các đối tượng người tiêu dùng thuộc khoản 4 của điều 49 luật nhà ở cần kê khai về mức thu nhập của phiên bản thân và chịu trách nhiệm về tin tức tự kê khai. Các đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 5,6,7 của điều 49 của Luật nhà ở cần phải xác thực của cơ quan, đơn vị đang thao tác về mức các khoản thu nhập thuộc diện không hẳn nộp thuế thu nhập liên tiếp theo nguyên tắc của điều khoản về thuế thu nhập.

Cũng tương tự như những dự án nhà xã hội khác, để sở hữ được nhà xã hội Đồi Ngân Hàng, quý khách hàng cần sẵn sàng các giấy tờ cần thiết. địa thế căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP (Điều này được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP) quy định đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ về nhà ở tập thể nhưng không được hưởng phải sẵn sàng hồ sơ cùng với các sách vở và giấy tờ cần thiết.

*
*

Hồ sơ mua, mướn mua nhà tập thể Đồi Ngân Hàng chi tiết cho từng đối tượng

I. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung cập nhật Giấy Khai sinh01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo chính sách của vẻ ngoài Cư trú.Đăng ký kết hôn hoặc xác thực tình trạng hôn nhân01 bạn dạng sao y triệu chứng thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, thiết lập thuê NOXH01 bản chính

4. MẪU SỐ 02

Mẫu giấy xác nhận về đối tượng người dùng và thực trạng nhà ở01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

Thẻ minh chứng là thân nhân liệt sỹ, Thẻ mến Binh, hoặc sách vở khác theo hiện tượng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về người dân có công với phương pháp mạng01 bạn dạng sao y triệu chứng thực.

II. NGƯỜI THU NHẬP THẤP, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI khu VỰC ĐÔ THỊ

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh01 bản sao y hội chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận trú ngụ theo lý lẽ của khí cụ cư trú.Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân01 bản sao y triệu chứng thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đk mua,thuê, thiết lập thuê NOXH01 bản chính

4. MẪU SỐ 04 và 09

Mẫu 04: chủng loại giấy xác nhận về đối tượng người dùng và yếu tố hoàn cảnh nhà ở.Mẫu số 09: mẫu tự kê khai về điều kiện thu nhập.01 phiên bản chính/thành viên hộ gia đình.

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

Thẻ chứng minh hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).Xác nhận là bạn khuyết tật (nếu có)01 bản sao y triệu chứng thực.

III. NGƯỜI LAO ĐỘNG vào DOANH NGHIỆP / SĨ QUAN, HẠ SĨ quan lại NGHIỆP VỤ, HẠ SĨ quan tiền TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN / CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của những thành viên vào hộ gia đình
Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh01 bạn dạng sao y hội chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo phương tiện của luật pháp cư trú.Đăng cam kết kết hôn hoặc xác thực tình trạng hôn nhân01 bạn dạng sao y triệu chứng thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đk mua,thuê, sở hữu thuê NOXH01 phiên bản chính

4. MẪU HỒ SƠ

Trường hòa hợp đang làm cho việc: mẫu mã số 03 và mẫu số 08.Trường hợp sẽ nghỉ hưu: mẫu mã số 04 và chủng loại số 09.01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

Xác thừa nhận là người khuyết tật (nếu có)01 phiên bản sao y hội chứng thực.

IV. HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, DẠY NGHỀ, HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘITRÚ CÔNG LẬP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÀ Ở trong THỜI GIAN HỌC TẬP

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên vào hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận trú ngụ theo cách thức của cách thức cư trú.Đăng ký kết kết hôn hoặc xác thực tình trạng hôn nhân01 bạn dạng sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 10

Mẫu đơn đk thuê nhà ở sinh viên.01 bạn dạng chính

4. MẪU SỐ 06

Mẫu số 06: Mẫu xác nhận về đối tượng và hoàn cảnh nhà ở so với học sinh, sinh viên.01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

Xác nhận là bạn khuyết tật (nếu có)01 bản sao y bệnh thực.

V. HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ PHẢI GIẢI TỎA, PHÁ DỠ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẰNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
Trường hợp chưa xuất hiện CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh01 bản sao y bệnh thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Xác nhận cư trú theo hình thức của mức sử dụng cư trú.Đăng ký kết kết hôn hoặc chứng thực tình trạng hôn nhân01 bạn dạng sao y triệu chứng thực

3. MẪU SỐ 01

Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH01 bản chính

4. MẪU SỐ 07

Mẫu giấy chứng thực của ủy ban nhân dân cấp huyện địa điểm đối tương tất cả nhà, đất bị thu hồi01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

Giấy tờ đối tượng mang tên trong Danh sách tịch thu đất ở, nhà tại và gia sản khác nối sát với đất của cơ quan bao gồm thẩm quyền
Xác dìm là người khuyết tật (nếu có)01 bản sao y bệnh thực.

TRƯỜNG HỢP TẠM TRÚ TẠI QUẢNG NINH

1. XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Xác thừa nhận tạm trú của Công an cấp xã/phường/thị trấn từ 1 năm trở lên hoặc xác thực bằng văn bản, tin nhắn năng lượng điện tử đến hộp thư điện tử hoặc năng lượng điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đk cư trú, vận dụng trên thiết bị điện tử, Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú từ là một năm trở lên.

2. XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Giấy chứng thực đóng bảo đảm xã hội trường đoản cú 01 năm trở lên tại tỉnh Quảng Ninh.

Để được bốn vấn, gợi ý hồ sơ mua, mướn mua nhà tập thể Đồi ngân hàng quý anh chị em vui lòng liên hệ