HCO3) với giấm (CH3COOH). Tất cả hổn hợp này tạo thành một lượng khủng bọt. P... - Olm
*

*


Trong công nghiệp, dung dịch sodium chlorine được rước điện phân để sở hữu phản ứng theo phương trình hóa học sau:Na
Cl (aq) + H2O (l) → A (aq) + X (g) + Y (g) (*)Từ phản bội ứng thân Y với hỗn hợp A sẽ sản xuất được tất cả hổn hợp tẩy rửa phổ biến.Từ phản nghịch ứng phối hợp giữa X với Y sẽ thêm vào được hydrogen chlorinea) Hãy cho thấy công thức hóa học của A, X, Yb) dứt phương trình hóa học...

Bạn đang xem: Hãy làm cho nhà em sạch bong với hỗn hợp


Trong công nghiệp, dung dịch sodium chlorine được lấy điện phân để có phản ứng theo phương trình chất hóa học sau:

Na
Cl (aq) + H2O (l) → A (aq) + X (g) + Y (g) (*)

Từ bội nghịch ứng giữa Y với hỗn hợp A sẽ sản xuất được hỗn hợp tẩy cọ phổ biến.

Từ bội phản ứng phối kết hợp giữa X với Y sẽ thêm vào được hydrogen chlorine

a) Hãy cho biết thêm công thức hóa học của A, X, Y

b) xong xuôi phương trình hóa học (*)


- hóa học tẩy rửa thông dụng là nước Javel gồm bao gồm Na
Cl với Na
Cl
O

=> nhị chất công dụng với nhau để tạo thành thành nước Javel là: Na
OH với Cl2

- do A ở dạng dung dịch, Y sống dạng khí

=> A là hỗn hợp Na
OH, Y là khí Cl2

- Để cung ứng được hydrogen chloride cần: Cl2và H2

- cơ mà Y là khí Cl2

=> X là khí H2

a) công thức hóa học của A, X, Y thứu tự là: Na
OH, H2, Cl2

b) Phương trình hóa học

2Na
Cl (aq) + 2H2O (l) → 2Na
OH (aq) + H2(g) + Cl2(g) (*)


(Giải thích hợp giùm em bài bác này vs ạ!!!)

Hiệu ứng nhiệt của làm phản ứng thu sức nóng có điểm lưu ý là:

A.(Delta_f
H_298^0>0)

B.(Delta_f
H^0_298

C.(Delta_f
H^0_298>100)

D.(Delta_f
H^0_298=1000)


Biến thiên entanpi của bội nghịch ứng (kí hiệu là(Delta H)) hoàn toàn có thể hiểu đơn giản và dễ dàng là nhiệt độ tỏa ra hoặc thu vào lúc phản ứng hóa học xảy ra. Giả dụ phản ứng tỏa nhiệt độ thì(Delta H)có lốt âm cùng ngược lại, trường hợp phản ứng thu nhiệt thì(Delta H)có lốt dương. Lúc 1 phản ứng chất hóa học xảy ra, các liên kết trong hóa học phản ứng bị giảm đứt và những liên kết mới được hình thành, tạo cho chất sản phẩm. Để...

Biến thiên entanpi của phản bội ứng (kí hiệu là(Delta H)) rất có thể hiểu đơn giản dễ dàng là nhiệt độ tỏa ra hoặc thu vào lúc phản ứng hóa học xảy ra. Nếu như phản ứng tỏa nhiệt độ thì(Delta H)có vết âm cùng ngược lại, giả dụ phản ứng thu nhiệt độ thì(Delta H)có vệt dương. Lúc một phản ứng hóa học xảy ra, các liên kết trong chất phản ứng bị cắt đứt và các liên kết mới được hình thành, tạo nên chất sản phẩm. Để tính(Delta H)của phản ứng, bạn ta dựa vào năng lượng những liên kết(left(E_lk ight)).(E_lk)là năng lượng cần cung ứng để giảm đứt một liên kết thành các nguyên tử làm việc thể khí. Năng lượng tỏa ra khi hình thành links đó từ những nguyên tử ở thể khí cũng có giá trị bằng giá trị của(E_lk)nhưng bao gồm dấu ngược lại.

(E_lk)của một vài liên kết được mang lại trong bảng sau:

Liên kếtC(equiv)C()C-CC-HH-H
(E_lkleft(k
J/mol ight))
839,0343,3418,4

432,0

Xét bội phản ứng:(C_2H_2+2H_2 ightarrow C_2H_6left(1 ight))

Dựa vào bảng số liệu bên trên hãy:

a. Tính năng lượng cần hỗ trợ để phá đổ vỡ liên kết của những chất gia nhập trong bội nghịch ứng (1) (Lưu ý hệ số của các chất vào phương trình làm phản ứng).

b. Tính năng lượng tỏa ra khi hình thành những liên kết trong chất thành phầm của bội phản ứng (1)

c. Từ bỏ các kết quả trên, xác định(Delta H)của phản ứng (1) và cho biết thêm phản ứng (1) lan nhiệt tuyệt thu nhiệt.

Hầu như phần lớn phản ứng hóa học cũng như quá trình đưa thể của chất luôn kèm theo sự thay đổi năng lượng1. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng xẩy ra ở Hình 13.1 và nêu nhấn xét về sự đổi khác nhiệt của bội nghịch ứng đó


Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


CH tr 80 CH tr 81 - - CH tr 82 - - CH tr 83 - - CH tr 84 - - - - CH tr 85 - - CH tr 86 - - CH tr 87 - mua về

CH tr 80 MĐ

Hầu như hầu hết phản ứng hóa học cũng giống như quá trình đưa thể của chất luôn kèm theo sự biến đổi năng lượng 

Trong cả 2 ví dụ đều phải có phản ứng xảy ra với sự biến hóa năng lượng. Theo em, bội nghịch ứng gồm kèm theo sự chuyển đổi năng lượng bên dưới dạng nhiệt độ năng vào vai trò gì vào đời sống?

Lời giải bỏ ra tiết:

- làm phản ứng bao gồm kèm theo sự thay đổi năng lượng dưới dạng sức nóng năng nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống:

+ cung cấp nhiệt mang đến các nhu yếu đun đun nấu thức ăn

+ giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh


CH tr 81 CH

1. Viết phương trình hóa học của làm phản ứng xẩy ra ở Hình 13.1 cùng nêu nhận xét về sự chuyển đổi nhiệt của phản ứng đó

 

Phương pháp giải:

Đốt cháy láo lếu hợp: Fe2O3 và Al

Lời giải chi tiết:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Phản ứng làm tăng sức nóng độ môi trường xung quanh, tỏa sức nóng lớn, lên đến mức 2500 o
C


CH tr 81 CH

2. Thực hiện thí nghiệm 1. Nêu hiện tượng xảy ra. Rút ra tóm lại về sự biến hóa nhiệt độ hóa học lỏng vào cốc. Giải thích

Phương pháp giải:

So sánh ánh sáng trước và sau khi cho Ca
O

Lời giải chi tiết:

- hiện tại tượng: hóa học rắn màu trắng tan ra, tạo thành dung dịch

- nhiệt độ chất lỏng trong ly tăng lên, từ bỏ 20 o
C lên 50 o
C

- Giải thích: Sự tổng hợp Ca
O trong nước có mặt nhiệt, làm ánh sáng chất lỏng trong ly tăng lên


CH tr 81 LT

Hãy nêu hiện tại tượng của các quá trình: đốt cháy than, ethanol trong ko khí. Nhiệt độ độ môi trường thiên nhiên xung quanh biến đổi như thay nào?

Phương pháp giải:

Quá trình đốt cháy than, ethanol trong không khí tỏa nhiệt độ ra môi trường

Lời giải chi tiết:

- hiện nay tượng: xuất hiện thêm khí cất cánh ra

C + O2 (xrightarrowt^o)CO2↑

C2H5OH + 3 O2 (xrightarrowt^o)2CO2↑ + 3H2O

- nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên


CH tr 82 CH

3.

Xem thêm: #1 Báo Giá Xây Nhà Trọn Gói Hoàng Gia Huy, Công Ty Xây Dựng Hoàng Gia Huy

 Khi thả viên vi-ta-min C sủi vào cốc nước như Hình 13.3, em hãy dự kiến sự đổi khác nhiệt độ của nước vào cốc

 

Phương pháp giải:

Học sinh thực hiện thí nghiệm và kiểm chứng

Lời giải bỏ ra tiết:

Nhiệt độ của nước vào cốc sút đi


CH tr 82 CH

4. Trong bội nghịch ứng nung đá vôi (Ca
CO3), nếu chấm dứt cung cấp cho nhiệt, làm phản ứng có thường xuyên xảy ra không?

Lời giải đưa ra tiết:

Trong bội phản ứng nung đá vôi (Ca
CO3), nếu xong cung cung cấp nhiệt, phản bội ứng sẽ không tiếp tục xảy ra

 


CH tr 82 CH

5. Thực hiện nay thí nghiệm 2. Nêu hiện tượng lạ trước và sau thời điểm đốt nóng hỗn hợp. Nếu chấm dứt đốt nóng thì phản nghịch ứng có xẩy ra không?

Lời giải đưa ra tiết:

- hiện nay tượng: mở ra bọt khí nổi lên, đẩy nước thoát ra khỏi bình tam giác

- Nếu chấm dứt đốt nóng, bội nghịch ứng dừng lại, khí không được sinh ra


CH tr 83 CH

6. Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản nghịch ứng chất hóa học được khẳng định trong đk nào?

Phương pháp giải:

Điều khiếu nại chuẩn

Lời giải chi tiết:

- biến hóa thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một phản bội ứng chất hóa học được xác minh ở điều kiện chuẩn

+ Áp suất 1 bar (đối với hóa học khí), độ đậm đặc 1 mol/L (đối với hóa học tan vào dung dịch)

+ nhiệt độ: 25o
C (hay 298K)


CH tr 83 CH

7. Phương trình nhiệt độ hóa học cho thấy thêm thông tin gì về phản nghịch ứng hóa học

Phương pháp giải:

- Nhiệt bội phản ứng

- Trạng thái của những chất đầu (cđ) và thành phầm (sp)

Lời giải chi tiết:

- Phương trình sức nóng hóa học cho biết

+ phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt

+ Trạng thái của các chất đầu (cđ) và sản phẩm (sp)


CH tr 83 CH

Cho hai phương trình nhiệt chất hóa học sau:

C(s) + H2O(g) (xrightarrowt^o)CO(g) + H2(g) (Delta _rH_298^o) = +131,25 k
J (1)

Cu
SO4(aq) + Zn(s) → Zn
SO4(aq) + Cu(s) (Delta _rH_298^o) = -231,04 k
J (2)

Trong nhị phản ứng trên, phản nghịch ứng như thế nào thu nhiệt, phản bội ứng nào tỏa nhiệt?

Phương pháp giải:

- bội nghịch ứng thu nhiệt (hệ dấn nhiệt của môi trường) thì (Delta _rH_298^o) > 0

- bội phản ứng tỏa nhiệt (hệ tỏa sức nóng ra môi trường) thì (Delta _rH_298^o) 0

=> phản bội ứng thu nhiệt

- phản nghịch ứng (2) tất cả (Delta _rH_298^o) = +131,25 k
J phản bội ứng tỏa nhiệt


CH tr 84 CH

8. Phân biệt enthalpy tạo thành thành của một hóa học và đổi thay thiên enthalpy của phản ứng. Mang ví dụ minh họa

Phương pháp giải:

- Enthalpy chế tác thành của một hóa học là nhiệt dĩ nhiên phản ứng chế tạo ra thành 1 mol hóa học đó từ các đơn hóa học bền nhất

- trở nên thiên enthalpy của phản ứng là lượng sức nóng tỏa ra tuyệt thu vào của một phản bội ứng hóa học trong quy trình đẳng áp

Lời giải bỏ ra tiết:

Enthalpy tạo nên thành của một chất

Biến thiên enthalpy của phản nghịch ứng

- chất tham gia bắt buộc là solo chất bền nhất

- sản phẩm chỉ có một chất duy nhất

Ví dụ: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

- chất tham gia ở dạng đối chọi chất hay hợp chất hầu như được

- Sản phẩm có thể là 1 hay nhiều chất

Ví dụ: C(s) + H2O(g) (xrightarrowt^o)CO(g) + H2(g)


CH tr 84 CH

9. Cho bội nghịch ứng sau:

S(s) + O2(g) (xrightarrowt^o) SO2(g) (Delta _fH_298^o)(SO2,g) = -296,80 k
J/mol

Cho biết ý nghĩa sâu sắc của quý giá (Delta _fH_298^o)(SO2,g)

 

Phương pháp giải:

Enthalpy tạo nên thành của một chất là nhiệt cố nhiên phản ứng chế tạo thành 1 mol hóa học đó từ những đơn hóa học bền nhất

Lời giải đưa ra tiết:

(Delta _fH_298^o)(SO2,g) = -296,80 k
J/mol là lượng nhiệt tỏa ra khi tạo nên thành 1 mol hóa học SO2(g) từ các đơn hóa học ở tâm trạng bền tốt nhất ở điều kiện chuẩn (Sulfur ở dạng rắn, oxygen làm việc dạng phân tử khí đó là dạng solo chất bền tốt nhất của sulfur và oxygen)


CH tr 84 CH

10. Hợp hóa học SO2(g) bền lâu hơn hay kém bền lâu về mặt năng lượng so với các đơn hóa học bền S(s) với O2(g)

Phương pháp giải:

- (Delta _fH_298^o)của đối kháng chất bền độc nhất vô nhị = 0

- (Delta _fH_298^o) 0, chất kém bền hơn về mặt tích điện so với các đơn chất bền làm cho nó

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (Delta _fH_298^o)(SO2,g) = -296,80 k
J/mol Chất bền hơn về mặt tích điện so với những đơn chất bền tạo nên nó

=> SO2(g) bền hơn về mặt năng lượng so với những đơn chất bền S(s) và O2(g)


CH tr 84 CH

11. Từ Bảng 13.1 hãy liệt kê những phản ứng tất cả enthalpy tạo ra thành dương (lấy nhiệt từ môi trường)

Phương pháp giải:

Quan giáp Bảng 13.1 với liệt kê

Lời giải bỏ ra tiết:

Các phản bội ứng gồm enthalpy chế tạo thành dương là: C2H2(g), C2H4(g), C6H6(l), CS2(aq), HI(g), N2O(g), N2O4(g), NO(g), NO2(g)


CH tr 84 LT

Em hãy xác định enthalpy tạo ra thành theo đơn vị (kcal) của các chất sau: Fe2O3(s), NO(g), H2O(g), C2H5OH(l). Cho thấy 1J = 0,239 cal

Phương pháp giải:

1J = 0,293 cal

=> 1k
J = 0,293 kcal

Lời giải chi tiết:

- (Delta _fH_298^o) (Fe2O3, s) = -825,50 k
J/mol => Theo đơn vị chức năng kcal = -825,50.0,293 = -241,87 kcal/mol

- (Delta _fH_298^o) (NO, g) = +90,29 k
J/mol => Theo đơn vị kcal = +90,29.0,293 = +26,45 kcal/mol

- (Delta _fH_298^o) (H2O, g) = -241,82 k

- (Delta _fH_298^o) (C2H5OH, l) = -277,63 k

CH tr 85 CH

12. Quan gần kề Hình 13.5, mô tả sơ trang bị biểu diễn biến thiên enthalpy của bội phản ứng. Dấn xét về cực hiếm của (Delta _fH_298^o)(sp) đối với (Delta _fH_298^o)(cđ)

 

Phương pháp giải:

Quan gần cạnh Hình 13.5 và nhận xét

 

Lời giải chi tiết:

Giá trị (Delta _fH_298^o)(sp) bé dại hơn (Delta _fH_298^o)(cđ)


CH tr 85 CH

13. Vận dụng nhằm vẽ sơ đồ dùng biểu diễn biến thiên enthalpy của làm phản ứng sức nóng phân Ca
CO3 ở lấy một ví dụ 5

Phương pháp giải:

(Delta _fH_298^o)= (Delta _fH_298^o)(sp) - (Delta _fH_298^o)(cđ)

 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (Delta _fH_298^o)= (Delta _fH_298^o)(sp) - (Delta _fH_298^o)(cđ) = +178,49 k
J

 


CH tr 85 CH

14. Cho nhị phương trình nhiệt hóa học sau:

CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g) (Delta _rH_298^o) = -283,00 k
J (1)

H2(g) + F2(g) → 2HF(g) (Delta _rH_298^o) = -546,00 k
J (2)

So sánh nhiệt giữa hai làm phản ứng (1) và (2). Làm phản ứng làm sao xảy ra dễ dàng hơn?

Phương pháp giải:

(Delta _rH_298^o) càng nhỏ, phản nghịch ứng xảy ra càng thuận lợi

Lời giải chi tiết:

(Delta _rH_298^o) = -546,00 k
J (2) làm phản ứng (2) xảy ra dễ dãi hơn


CH tr 86 VD

Hãy tạo cho nhà em sạch bong với các thành phần hỗn hợp baking soda (Na
HCO3) cùng giấm (CH3COOH). Hỗn hợp này tạo ra một lượng bự bọt. Phương trình nhiệt chất hóa học của bội phản ứng:

Na
HCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l) (Delta _rH_298^o)= 94,30 k
J

Phản ứng bên trên là lan nhiệt tuyệt thu nhiệt? vì chưng sao? tìm kiếm những vận dụng khác của phản bội ứng trên

 

Phương pháp giải:

- (Delta _rH_298^o) > 0 => bội phản ứng thu nhiệt

- (Delta _rH_298^o) phản ứng lan nhiệt

Lời giải đưa ra tiết:

- Ta có: (Delta _rH_298^o)= 94,30 k
J > 0

=> làm phản ứng thu nhiệt

- Ứng dụng không giống của làm phản ứng baking soda với giấm:

+ Baking soda và giấm ngoài câu hỏi được sử dụng trong nấu ăn uống còn được sử dụng nhiều trong dọn dẹp vệ sinh nhà cửa như: đánh tan mùi hôi, tẩy white quần áo, tẩy white nồi chảo, vệ sinh thiết bị giặt,…

+ phối kết hợp baking soda với giấm nạp năng lượng để tác dụng tẩy rửa cao hơn. Baking soda có khả năng làm sạch, khử mùi và có tác dụng mềm các mảng bám, còn giấm ăn cũng chức năng loại bỏ mùi hôi và những vết bẩn cứng đầu khác.


CH tr 86 BT1

Bài 1: Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen cùng oxygen như sau:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g) (Delta _rH_298^o)= +180 k
J

Kết luận nào tiếp sau đây đúng?

A. Nitrogen cùng oxygen phản bội ứng bạo phổi hơn khi ở nhiệt độ thấp

B. Bội phản ứng tỏa nhiệt

C. Làm phản ứng xảy ra dễ ợt ở điều kiện thường

D. Bội phản ứng hóa học xẩy ra có sự dung nạp nhiệt năng từ môi trường

Phương pháp giải:

(Delta _rH_298^o)> 0 => làm phản ứng thu nhiệt

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (Delta _rH_298^o)= +180 k
J > 0

=> bội phản ứng kêt nạp nhiệt năng từ bỏ môi trường

Đáp án D


CH tr 86 BT2

Bài 2: Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi làm việc sơ đồ dưới. Tóm lại nào sau đó là đúng?

A. Phản nghịch ứng lan nhiệt

B. Tích điện chất thâm nhập phản ứng nhỏ dại hơn năng lượng chất sản phẩm

C. Trở thành thiên enthalpy của phản nghịch ứng là a k
J/mol

D. Bội nghịch ứng thu nhiệt

Phương pháp giải:

(Delta _rH_298^o) phản ứng tỏa nhiệt

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (Delta _rH_298^o)= -a k
J phản bội ứng lan nhiệt

Đáp án A


CH tr 87 BT3

Bài 3: Đồ thị nào tiếp sau đây thể hiện đúng sự biến hóa nhiệt độ khi hỗn hợp hydrochloric acid được bỏ vô dung dịch sodium hydroxide tới dư?

Lời giải bỏ ra tiết:

Phản ứng giữa dung dịch hydrochloric acid và dung dịch sodium hydroxide là phản bội ứng tỏa sức nóng ( (Delta _rH_298^o)= -57,9 k
J

Bài 4: Cho phương trình nhiệt chất hóa học sau:

Na
OH(aq) + HCl(aq) → Na
Cl(aq) + H2O(l) (Delta _rH_298^o)= -57,3 k
J

Vẽ sơ đồ gia dụng biểu tình tiết thiên enthalpy của bội nghịch ứng

Phương pháp giải:

(Delta _rH_298^o)= (Delta _fH_298^o)(sp) - (Delta _fH_298^o)(cđ)

 

Lời giải chi tiết:

Ta có: (Delta _rH_298^o)= (Delta _fH_298^o)(sp) - (Delta _fH_298^o)(cđ) = -57,3 k
J

 


Lý thuyết*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*
2k8 thâm nhập ngay group phân chia sẻ, trao đổi tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Hãy viết chi tiết giúp thietkenhaxinh.com

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp thietkenhaxinh.com
Cảm ơn chúng ta đã thực hiện thietkenhaxinh.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!

DMCA.com Protection Status